KATARZYNA KACZMARCZYK FOTOGRAFIA

Emotions B&K

Słów brakuje, aby opisać fantastyczne uczucie Basi i Krzyśka. Nie będę pisała elaboratów, bo i po co. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, że miłością im z oczu patrzy :) 

Words are missing in order to describe fantastic feeling Basia and Krzysiek. I won't be writing screeds and screeds, because for every. I hope that with me you agree that one can see love in their eyes:)































Brak komentarzy

Prześlij komentarz